Audio / Wideo / Grafika – przydatne operacje

Na wstępie chciałbym poinformować, że pobieranie danych bez zgody autora / właściciela jest nielegalne!

Na chwilę obecną opisane są następujące operacje:
– ściąganie danych ze strumienia (np. radio internetowe),
– pobieranie materiałów z serwisu Youtube,
– wrenderowanie napisów.

Ściąganie danych ze strumienia – streamripper

Pierwszą czynnością powinno być pobranie i zainstalowanie aplikacji a pod Ubuntu można zrobić to w następujący sposób:
     sudo apt-get install streamripper

Należy wykonać komendę:
     streamripper stream_lnk -d 'dest_path' -r

OBJAŚNIENIE:
     stream_lnk – link do strumienia danych,
     dest_path – ścieżka (katalog) docelowa,
     r – udostępnia radio jako serwer pod adresem http://localhost:8000.

 

Pobieranie danych z Youtube – youtube-dl

Pobranie aplikacji
     sudo apt-get install youtube-dl

Sprawdzenie jakie są dostępne wersje filmu (jakie formaty i w jakiej jakości występują)
     youtube-dl -F youtube_url
w efekcie wykonania powyższej funkcji powinniśmy otrzymać listę wersji opisaną wartościami numerycznymi – ID

Po wybraniu interesującej nas wersji pobieramy za pomocą
     youtube-dl -f ID youtube_url

OBJAŚNIENIE:
     youtube_url – link do filmu w serwisie Youtube np. http://www.youtube.com/watch?v=U8HVQXkeU8U&feature=player_embedded
,
     F – opcja generująca listę dostępnych wersji,
     f – opcja umożliwiająca pobranie konkretnej wersji opisanej ID,
     ID – identyfikator wersji do pobrania.

PRZYKŁAD:
youtube-dl -F http://www.youtube.com/watch?v=U8HVQXkeU8U&feature=player_embedded
youtube-dl -f 37 http://www.youtube.com/watch?v=U8HVQXkeU8U&feature=player_embedded

 

Napisy w filmie – wrenderowanie napisów

Czasem zdarza się, że odtwarzacz nie obsługuje napisów i trzeba zrobić je na sztywno (tzw. hardsub’y)

Aplikacja transcode
Poniższa instrukcja wstawia napisy tą samą metodą co oglądanie filmów za pomocą odtwarzacza mplayer

transcode -i in.avi -x mplayer="-sub ins.txt" -o out.avi -y xvid

Aby sprawdzić czy napisy będą wyglądały tak jak powinny wystarczy wywołać instrukcję:

mplayer in.avi -sub ins.txt

Jeżeli nie będzie polskich znaków a napisy są kodowane Windows-1250 / WinLatin2 wystarczy zainstalować czcionki dla mplayera (sudo apt-get install mplayer-fonts) oraz dodać do pliku ~/.mplayer/config poniższe linie

fontconfig=yes
subcp=cp1250

Aplikacja mencoder
Poniższy przykład konwertuje film do formatu wyświetlania 4:3 (zdefiniowane jest wiele szczegółów, którymi można manipulować aby uzyskać odpowiednią jakość). Napisy powinny być zakodowane w Windows-1250 / WinLatin2.
W przypadku maszyny z wieloma procesorami można dodać opcję threads=2 w obu instrukcjach mencoder w opcji -lavcopts np. […]-lavcopts threads=2:vcodec=[…].

mencoder in.avi -sub ins.txt -subcp cp1250 -subfont-text-scale 2.5 -oac copy -aid 1 -ovc lavc -ofps 25 -ffourcc DX50 \
-lavcopts vcodec=mpeg4:trell:mbd=2:sc_threshold=1000000000:cgop:vbitrate=900:aspect=4/3:vpass=1 \
-o /dev/null; 
mencoder in.avi -sub ins.txt  -subcp cp1250 -subfont-text-scale 2.5 -oac copy -aid 1 -ovc lavc -ofps 25 -ffourcc DX50 \
-lavcopts vcodec=mpeg4:trell:mbd=2:sc_threshold=1000000000:cgop:vbitrate=900:aspect=4/3:vpass=2 \
-o out.avi; 
rm divx2pass.log