Javascript – rozszerzanie obiektów (object extending)

Bywa często tak, że chcemy aby obiekty miały jakąś część wspólną. Aby uzyskać taki efekt w JS można się posłużyć poniżej przedstawionym przykładem. (więcej…)

NetBeans theme like MS Visual Studio

Konfiguracja kolorów w NetBeans w stylu MS Visual Studio.
Głównie Java, JS, CSS ale PHP też powinien być znośny.

(więcej…)

Instalacja GlassFisha

Zbiór czynności do wykonania w celu uruchomienia serwera aplikacji GlassFish w systemie Ubuntu.

Po rozpakowaniu w katalogu np. /opt/glassfish3/ należy wykonać następujące czynności (przejdź do katalogu /opt/glassfish3/glassfish/bin):

uprawnienia do asadmin

     chmod a+x asadmin

(więcej…)

Hibernate

Przykłady z wykorzystaniem Hibernate. Dzięki tej bibliotece korzystanie ze strukturalnych baz danych takich jak np. MySQL w technologii JavaSE / JavaEE staje się proste i przyjemne. Mechanizm pozwala programiście zapomnieć o strukturze w bazach danych (relacjach, kluczach itp.). Większość składowych kontenera jest wykonywana z poziomu kodu a Hibrenate automatycznie aktualizuję bazę. (więcej…)