Instalacja i konfiguracja Javy pod linuxem / Ubuntu

Jest to opis instalacji Javy w systemie Ubuntu oraz instalacji wtyczek Javy w popularnych przeglądarkach.

Na samym początku należy pobrać aktualną wersję JAVA (w tym przypadku była to wersja JRE 1.7.0_05). Następnie należy ją rozpakować i wykonywać poniższe komendy.

INSTALACJA

1. Przeniesienie katalogu z JAVĄ do /usr/lib/jvm/

sudo mv ./jre1.7.0_05 /usr/lib/jvm/jre1.7.0_05

2. Dodanie do systemu z odpowiednim priorytetem (w tym przypadku priorytet to 3)

sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /usr/lib/jvm/jre1.7.0_05/bin/java 3

3. Po wykonaniu tej komendy system zapyta, której JAVY jako głównej ma używać (wprowadzamy odpowiednia wartość liczbową)

sudo update-alternatives --config java

4. Weryfikacja wersji

java -version

WTYCZKA FF / Chrome

1. Odinstalowani wtyczki z systemu

sudo apt-get remove icedtea6-plugin

2. Jeżeli nie ma katalogu dla wtyczek to należy go utworzyć

mkdir ~/.mozilla/plugins

3. Należy usunąć aktualną wtyczkę z katalogu (o ile takowa istnieje)

rm ~/.mozilla/plugins/libnpjp2.so

4. Umieszczamy wtyczkę w katalogu (w zależności od architektury systemu należy wybrać i386 [procesor 32-u bitowy] lub amd64 [procesor 64-o bitowy]

ln -s /usr/lib/jvm/jre1.7.0_05/lib/[i386/amd64]/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/