JavaScript własne narzędzia

Są pewne funkcje w Javie, których niestety nie ma domyślnie w JS. Większość z nich jest tak oczywista, że nie ma potrzeby ich tłumaczyć. Pomocne mogą być np: wyszukiwanie fragmentu w treści, podmienianie treści za pomocą tablicy, filtrowanie tablicy, sortowanie tablicy, iteracja tablicy lub mapy.

 

/**
 * @param {String} toMatch
 * @returns {boolean}
 */
String.prototype.matchStr = function(toMatch) {
  if(!toMatch) return false;
  var match = this.toLowerCase().match(new RegExp(toMatch.toLowerCase(), 'g'));
  return match!==null && match.length>0;
};

 

/**
 * @returns {boolean}
 */
String.prototype.isEmpty = function() {
  return this.trim() === '';
};

 

/**
 * @param {String} replace
 * @param {String} with_this
 * @returns {String}
 */
String.prototype.replaceAll = function(replace, with_this) {
  return this.replace(new RegExp(replace, 'g'), with_this);
};

 

/**
 * @param {Array} find
 * @param {Array} replace
 * @returns {String}
 */
String.prototype.replaceArray = function(find, replace) {
  var replaceString = this;
  for (var i = 0; i < find.length; i++) {
    replaceString = replaceString.replaceAll(find[i], replace[i]);
  }
  return replaceString;
};

 

Sortowanie z uwzględnieniem polskich znaków

String.prototype.comparePl_search = ['ą','ć','ę','ł','ń','ó','ś','ź','ż'];
String.prototype.comparePl_replace = ['azz','czz','ezz','lzz','nzz','ozz','szz','zzz','zzzz'];

/**
 * Sortowanie z uwzględnieniem polskich znaków
 * @param {String} compareTo
 * @returns {Number}
 */
String.prototype.comparePl = function(compareTo) {
  var str = this.toLowerCase().replaceArray(this.comparePl_search, this.comparePl_replace);
  compareTo = compareTo.toLowerCase().replaceArray(this.comparePl_search, this.comparePl_replace);
  return str > compareTo ? 1 : (str < compareTo ? -1 : 0);
};

 

W Java 8 pojawiła się klasa Stream dzięki, której wraz z wyrażeniami Lambda programowanie w Javie stało się jeszcze przyjemniejsze. Poniżej bez Lambda coś namiastkę Stream. Funkcja filter pozwoli na odsianie niepotrzebnych obiektów no i niezastąpiona funkcja forEach.

PRZYKŁAD

var arr = [1,2,3,4,5];

arr.filter(function(val, i) {
  return val>1 && val<5;
}).forEach(function(val, i) {
  console.log(val);
});

ŹRÓDŁO

Array.prototype.stream = function() {
  
  var _arr = this;
  var filterFunc = null;
  
  /**
   * @param {function} func Funcka z atrybutami WARTOŚĆ, KOLEJOŚĆ, TABLICA np.: function(p, i, arr) { }, która powinna zwrócić TAK lub NIE
   * @returns {Array}
   */
  this.filter = function(func) {
    filterFunc = func;
    return _arr;
  };
  
  /**
   * @param {dunction} func Funcka z atrybutami WARTOŚĆ, KOLEJOŚĆ, TABLICA np.: function(p, i, arr) { }, która zwracajnąc NIE przerywa iterację
   * @returns {Array}
   */
  this.forEach = function(func) {
    for(var i=0; i<_arr.length; i++) { 
      if(filterFunc && !filterFunc(_arr[i], i, _arr)) continue;
      if(func) {
        var ret = func(_arr[i], i, _arr);
        if(typeof ret !== 'undefined' && typeof ret === 'boolean' && !ret) break;
      }
    }
    return _arr;
  };
  
  return _arr;
};

 

Podobnie jak wyżej z tą różnicą, że operacje wykonywane są na mapie (innymi słowy na obiekcie). Funkcja filter pozwoli na odsianie niepotrzebnych obiektów, funkcja sort posortuje tablicę wg własnego komparatora no i niezastąpiona funkcja forEach.

PRZYKŁAD

var mapa = {
   'poz1': {
     'nazwa': 'nazwa pozycji 1',
     'wartosc': 'inna wartość'
   },
   // (...)
   'pozN': {
     'nazwa': 'nazwa pozycji n',
     'wartosc': 'inna wartość'
   }
};

new Map(mapa).filter(function(key, val, i) {
   return i>0;
}).sort(function(a, b) {
   return a['nazwa'].comparePl(b['nazwa']);
}).forEach(function(key, val, i) {
   console.log(key + ' → ' + val['nazwa']);
});

ŹRÓDŁO

/**
 * Przetwarzanie danych KLUCZ → WARTOŚĆ
 * @param {object} _map Dane KLUCZ → WARTOŚĆ
 * @returns {Map}
 */
function Map(_map) {
  
  var _this = this;
  
  var filterFunc = null;

  /**
   * @param {function} func Funcka z atrybutami KLUCZ, WARTOŚĆ, KOLEJOŚĆ, MAPA np.: function(k, p, i, map) { }, która powinna zwrócić TAK lub NIE
   * @returns {Map}
   */
  this.filter = function(func) {
    filterFunc = func;
    return _this;
  };

  /**
   * @param {dunction} func Funcka z atrybutami KLUCZ, WARTOŚĆ, KOLEJOŚĆ, MAPA np.: function(k, p, i, map) { }, która zwracajnąc NIE przerywa iterację
   * @returns {Map}
   */
  this.forEach = function(func) {
    var i = 0;
    for(var key in _map) { 
      if(filterFunc && !filterFunc(key, _map[key], i, _map)) continue;
      if(func) {
        var ret = func(key, _map[key], i, _map);
        if(typeof ret !== 'undefined' && typeof ret === 'boolean' && !ret) break;
      }
      i ++;
    }
    return _this;
  };

  /**
   * @param {type} comparator
   * @returns {Map}
   */
  this.sort = function(comparator) {
    var arr = [];
    _this.forEach(function(k, p) {
      p['__key'] = k;
      arr.push(p);
    });
    arr.sort(comparator);
    _map = {};
    arr.stream().forEach(function(p) {
      _map[p['__key']] = p;
      p['__key'] = null;
    });
    return _this;
  };

  this.toObject = function() { return _map; };
}