Matematyka dla dzieci

Mechanizm uczący dzieci prostego liczenia. Umożliwia kontrolowanie przez rodziców ilości wykonanych zadań matematycznych takich jak: liczenie do 5, dodawanie i odejmowanie, tabliczka mnożenia.

PRZEJDŹ do ZADAŃ