Przydatne pod linuxem

Kilka komend, które ciągle uciekają mi z głowy

Pobieranie projektu z repozytorium

svn checkout http://HOST_LUB_IP/svn/NAZWA_REPOZYTORIUM/trunk LOKALNA_NAZWA_PROJEKTU

 

Usuwanie wszystkich katalogów o nazwie ".svn".

find . -name .svn -exec rm -R -f {} \;

 

Dodawanie klucza DSA do SSH

ssh-add -k ~/SCIEZKA_DO_KLUCZA/klucz_dsa.key

 

Instalacja skryptu w /etc/init.d/

sudo update-rc.d glassfish defaults