Wirtualny host

WIRTUALNY HOST – tak aby Apache i Ubuntu rozpoznawał hosta po wpisaniu w pasek adresu przeglądarki moja_strona czyli pojawiła się strona na lokalnym komputerze.

Instalacja Apache
Jak ktoś nie ma zainstalowanego Apache na Ubuntu to poniżej skrypt, dzięki któremu łatwo zainstalować serwer oraz przydatne składniki (wsparcie dla php, mysql oraz narzedzie do zarządzania bazą danych):

sudo apt-get update && sudo apt-get install apache2 php5-mysql mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin

Dodanie do Apache modułu rewrite:
sudo a2enmod rewrite

Konfiguracja systemu
edytujemy plik sudo gedit /etc/hosts
wprowadzamy wartość w nowej linii 127.0.0.1 moja_strona

Konfiguracja Apache
edytujemy plik
     w przypadku XAMPPa sudo gedit /opt/lampp/etc/extra/httpd-vhosts.conf
lub
     w przypadku domyślnie zainstalowanego Apache sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf

wprowadzamy np. na końcu pliku wartość:

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
   DocumentRoot /home/jacek/MojeProjekty/katalog_z_moja_strona
   ServerName moja_strona
   <Directory /home/jacek/MojeProjekty/katalog_z_moja_strona/>
     Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
     AllowOverride All
     Order allow,deny
     allow from all
   </Directory>
</VirtualHost>