Linux – przydatne komendy

apt-cache policy mssql-server – wersja dostępnego / zainstalowanego oprogramowania np. „mssql-server”

ZAJĘTY OBSZAR DYSKU

df -BG – jakie zasoby jaki obszar zajmują
du -h -BM --time /var/log/ | sort -n -r – katalogi wg rozmiaru (zawiera wielkość nadrzędnego)
du -h -BM --time /var/log/* | sort -n -r – pliki i katalogi wg rozmiaru (tylko zawartość)