Skrytobójca w Ghost of Tsushima

Gameplay z jednej z misji fabularnych. Zadanie polega na przedostaniu się do Twierdzy Yarikawa ukrytym za wodospadem przejściem. Twierdza jest oblężona przez Mongołów, a podczas wykonywania misji gracz nie może zostać wykryty. Poziom trudności: Śmiertelny (Lethal).

Skyway 2021

Toruński festiwal światła. W tym roku podzielony na trzy zamknięte strefy, w których znajdowały się inscenizacje. Dużo projekcji na różnych obiektach. Impreza płatna 15 PLN / osoba.

Archiwum PKCS12 na potrzeby Let’s Encrypt SSL

Przechowywanie certyfikatu Let’s Encrypt w archiwum PKCS #12 na potrzeby np. Java Boot Spring HTTPS.

Generowanie pliku P12 za pomocą komendy „openssl”:
openssl pkcs12 -export -in fullchain.pem -inkey privkey.pem -out keystore.p12 -name twoja-domena.pl -CAfile chain.pem -caname root

Konfiguracja Boot Spring w pliku „application.properties”:
server.port=443
server.ssl.key-store=/sciezka/do/pliku/keystore.p12
server.ssl.key-store-password=twoje_haslo_dp_pliku_p12
server.ssl.keyStoreType=PKCS12
server.ssl.keyAlias=twoja-domena.pl