Odblokowywanie dokumentów w Subiekcie

Blokada dokumentu w Subiekcie - dymek

Czasami np. z przyczyn sieciowych zdarza się, że dokument w Subiekcie jest zablokowany i ponowne przejście do jego edycji nie jest możliwa. W celu usunięcia blokady można brutalnie zabić połączenie hosta z bazą danych.

Informacje dotyczące powiązania dokumentu z hostem można znaleźć w tabeli bazy Subiekta „ins_blokada”
select * from ins_blokada
gdzie
„obid” – ID zablokowanego dokumentu (dok__Dokument.dok_Id);
„workstation” – Nazwa hosta, który aktualnie lub ostatni otwierał dokument;
„username” – Nazwa użytkownika, który aktualnie lub ostatni otwierał dokument.
Informacje o hoście i użytkowniku pojawiają się również w dymku, który wyskakuje przy próbie przejścia do edycji.

Listę sesji podpiętych do bazy można uzyskać za pomocą prosedury „sp_who2”,
EXECUTE sp_who2

Zabijanie sesji odbywa się za pomocą komendy „kill”
kill SPID
gdzie „SPID” to wartość uzyskana za pomocą „sp_who2”.