ST-LINK V2 + STM32F103C8T6 + CLion

Z reguły zaczynając przygodę z Arduino pierwszą metodą debugowania jaką się wybiera jest wrzucanie do terminala stanów za pomocą funkcji „Serial.print”.
Bardziej efektywne jest użycie debugera.
Poniżej przykład jak to osiągnąć w systemie MacOS z wykorzystaniem PlatformIO oraz JetBrains CLion na urządzeniu STM32 F103C8T6 podłączonym za pośrednictwem ST-LINK V2.

W pierwszym kroku należy zainstalować w systemie „stlink” na przykład za pomocą komendy:

brew install stlink

Wymagana jest odpowiednia konfiguracja PlatformIO w pliku „platformio.ini” informująca o sposobie debugowania:

[env:STM32F103C8T6]
platform = https://github.com/platformio/platform-ststm32.git
board = genericSTM32F103C8
framework = arduino
debug_tool = stlink
upload_protocol = stlink

Po kliknięciu w „Debug” poprawny program powinien zostać wgrany do urządzenia z możliwością debugowania (co w rezultacie umożliwi zatrzymywanie wykonywania programu oraz sprawdzanie stanu zmiennych itd.).

https://www.youtube.com/shorts/PvO7fTP2g0M