Zmiana portu SSH w Ubuntu na OVH

Zmiana portu SSH w Ubuntu zainstalowanym na serwerze VPS OVH może nie być taka oczywista.

Podmianę portu należy wykonać w pliku /lib/systemd/system/ssh.socket w sekcji „Socket” dla wartości „ListenStream”.

[Unit]
()

[Socket]
ListenStream=22
()

[Install]
(…)

Po zapisaniu pliku wykonać komendy restarujace demona oraz soket:

# systemctl daemon-reload
# systemctl restart ssh.socket