Archiwum kategorii: linux

Programowanie ESP8266 w środowisku Arduino IDE

Moduł WiFi ESP8266 ESP-01. Test płytki ESP-01 z wykorzystanie Arduino IDE.
Przed podłączeniem do USB pin GPIO0 musi być podłączony do GND a pin CH_PD do VCC. W takiej konfiguracji moduł uruchamia się w trybie programowania i czeka na wgrywanie programu. Po zainstalowaniu oprogramowania moduł jest ponownie uruchomiony w trybie programu. Rozłączenie i ponowne podłączenie płytki do zasilania wymaga uprzedniego rozłączenia GPIO0 od GND żeby moduł nie przeszedł ponownie w tryb programowania.
Czytaj dalej Programowanie ESP8266 w środowisku Arduino IDE

Ubuntu MsSQL Server – Error code 0x2746

Próba zalogowania się do bazy MsSQL (lokalnie oraz z zewnątrz) zakończona błędem 0x2746.

Przykład logowania lokalnie:
# sqlcmd -S localhost -U SA
Password:
Sqlcmd: Error: Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server : TCP Provider: Error code 0x2746.
Sqlcmd: Error: Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server : Client unable to establish connection.

Czytaj dalej Ubuntu MsSQL Server – Error code 0x2746