Programowanie ESP8266 w środowisku Arduino IDE

Moduł WiFi ESP8266 ESP-01. Test płytki ESP-01 z wykorzystanie Arduino IDE.
Przed podłączeniem do USB pin GPIO0 musi być podłączony do GND a pin CH_PD do VCC. W takiej konfiguracji moduł uruchamia się w trybie programowania i czeka na wgrywanie programu. Po zainstalowaniu oprogramowania moduł jest ponownie uruchomiony w trybie programu. Rozłączenie i ponowne podłączenie płytki do zasilania wymaga uprzedniego rozłączenia GPIO0 od GND żeby moduł nie przeszedł ponownie w tryb programowania.

Działa w następującej konfiguracji

Środowisko Arduino IDE
Arduino 1.8.10

Biblioteka
ESP8266 Community 2.4.0

Programator
Moduł USB z przelutowanymi pinami: połączenie CH_PD do VCC oraz przełącznik GPIO0 do GND.

Problemy

Problem z programowaniem modułu WIFI ESP8266 ESP-01 za pomocą Arduino IDE z poziomu Ubuntu z biblioteką 2.6.1. Wgrywanie nie powiodło się z bibliotekami powyżej 2.4.0.