Ubuntu MsSQL Server – Error code 0x2746

Próba zalogowania się do bazy MsSQL (lokalnie oraz z zewnątrz) zakończona błędem 0x2746.

Przykład logowania lokalnie:
# sqlcmd -S localhost -U SA
Password:
Sqlcmd: Error: Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server : TCP Provider: Error code 0x2746.
Sqlcmd: Error: Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server : Client unable to establish connection.

Rozwiązanie problemu

Poniższy zabieg pomógł rozwiązać problem. Wersja serwera „15.0.2000.5-5”.

# systemctl stop mssql-server

# sudo systemctl edit mssql-server
w moim przypadku brak pliku (pusty plik) więc dopisałem:
[Service]
Environment="LD_LIBRARY_PATH=/opt/mssql/lib"

dodatkowo dwa linki
# sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.0.0 /opt/mssql/lib/libssl.so
# sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcrypto.so.1.0.0 /opt/mssql/lib/libcrypto.so
# sudo systemctl start mssql-server

Dodatkowe uwagi

Problem wykryłem na wersji „14.0.3238.1-19”. Przed powyższym odinstalowałem serwer, wyczyściłem katalogi, ponownie zainstalowałem „14.0.3238.1-19”, przeinstalowałem do najnowszej na chwilę obecną wersji „15.0.2000.5-5”. Problem nadal występował.