Logowanie SSH za pomocą klucza RSA

Autoryzacja za pomocą RSA zwalnia z potrzeby wprowadzania hasła podczas logowania się na serwer SSH. Jest to przydatne podczas korzystania np. z GIT, RSYNC itp.. Wymagane jest wykonanie prostych zabiegów po stronie klienta oraz serwera.

KLIENT

Instalacja klienta
apt-get install openssh-client

Generowanie klucza
ssh-keygen -b 4096 -t rsa -C "opis do klucza"

Zostaną wygenerowane:
– plik z kluczem prywatnum ~/.ssh/id_rsa,
– plik z kluczem publicznym ~/.ssh/id_rsa.pub,
– klucz „fingerprint” i losowy obrazek, które również można używać do autoryzacji.

SERWER

Plik zawierający klucze do autoryzacji.
touch ~/.ssh/authorized_keys
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

Należy dodać do pliku na serwerze ~/.ssh/authorized_keys zawartość pliku klienta ~/.ssh/id_rsa.pub

ŻĄDANIE FRAZY

Dodanie AGENTA aby nie podawać FRAZY
ssh-add
gdy „Could not open a connection to your authentication agent.”
eval `ssh-agent -s`; ssh-add